Skogen är en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Skogsnäringen arbetar ihärdigt  för att skapa nya lösningar och innovationer som kan minska vårt beroende av till exempel olja och plast. Just nu pågår intensiv forskning som handlar om att utveckla fossilfria material som allt ifrån matförpackningar, batterier, flaskor, plåster och fyllnadsmaterial till konstgräsplaner. Att hitta alternativa bränslen är också viktigt. Ja, listan kan göras lång och ännu längre än så.

Här listar vi fem spännande innovationer som alla kommer från skogen.

1. Konstgräsplaner av skogsråvara

Visste du att så mycket som 2000 ton mikroplaster släpps ut från konstgräsplaner i hav, sjöar och vattendrag varje år?

Just nu pågår forskningsprojektet Biopitch som syftar till att ta fram ett alternativt fyllnadsmaterial till plastbaserade konstgräsplaner. Det är ett miljövänligt, skogsråvarubaserat material som är fossilfritt och som kan brytas ner i naturliga miljöer. Om projektet lyckas kommer vi i framtiden att kunna se ett hållbart och skogsbaserat material till konstgräsplaner – världen över.

2. FibreForm® - ett elastiskt papper

På BillerudKorsnäs har man utvecklat ett papper som ett alternativ till plast. Papperet är elastiskt och formbart vilket ger unika designmöjligheter och spännande 3D- effekter. FibreForm® används i dag bland annat till kartong, kaffekoppar och tråg för livsmedel. FibreForm öppnar upp möjligheter för fiberbaserade och klimatsmarta förpackningar där 100 procent plast tidigare har varit normen.

Skogen – för klimatets skull

Visste du att det går att göra i stort sett samma saker av skog som av olja? Eller att det går att framställa batterier från skog? Forskning och innovationsgraden kopplat till den klimatsmarta skogen är het.

3. Böjbara sugrör – pappersbaserade

Papperssugrör har funnits på marknaden ett bra tag nu men det är en utmaning att få fram ett motståndskraftigt sugrör som har önskad funktionalitet. På BillerudKorsnäs utvecklar man papper för att ge sugröret de rätta egenskaperna, det ska vara starkt, hålla tillräckligt länge utan att lösas upp och kunna böjas utan att gå sönder förklarar Hanna Mårtensson, product manager på BillerudKorsnäs. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom förpackningsindustrin och ser vilka otroliga förutsättningar det finns för papperet att ersätta plasten.

- Skogens fiber är en spännande råvara och papperets egenskaper är unika. Det händer hela tiden nya saker inom forskning och innovation men än finns det mycket kvar att göra. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder förnybara lösningar som många gånger kan ersätta fossilbaserade alternativ för en hållbar framtid, säger Hanna Mårtensson.

4. 3D-printade organ av nanocelleulosa

Svenska Cellink har uppfunnit ett biologiskt bläck och en 3D-skrivare som skriver ut kopior av mänsklig vävnad. Biobläcket består av svensk cellulosa, vatten, socker och alignat – ett ämne som utvinns ur sjögräs.

Nu kan forskarna ta celler från en cancersjuk patient, replikera och printa ut tumören och därefter pröva medicin på den.

5. Batterier

Skulle råvaror från skogen kunna ersätta de farliga ämnen som förekommer i dagens batterier? Ja, faktiskt. Ett ämne som intresserar forskarna heter lignin och kan lagra el. Spännande, eller hur? Lignin utgör ungefär en tredjedel av ett träds innehåll.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN