Idag har vi i Sverige dubbelt så mycket träd som för 100 år sedan. Skogen återplanteras och vårdas nämligen hela tiden – och minst två nya träd planteras för varje träd som slutavverkas. Ändå är det en vanlig missuppfattning att skogen minskar.

Linda Eriksson, skogsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna, förklarar.

– En anledning till att man tror att skogen ”tar slut” kan vara att man sett ”sin” svampskog bli avverkad. Men skogen är inte på väg att försvinna, säger hon.

Den unika skogen

En vanlig missuppfattning är att skogen håller på att ta slut. Men faktum är att den svenska skogen växer så att det knakar – det planteras minst två nya träd för varje som slutavverkas.

Kan ersätta fossila bränslen

Det faktum att skogen växer är bra för vårt klimat.  Skogen sitter nämligen på många av lösningarna till en klimatsmartare värld.

En viktig del i det här är att när skogen växer binder den koldioxid från luften. Förenklat skulle man kunna säga att när skogen växer så bidrar den till att ta hand om en del av den skadliga koldioxiden i atmosfären. Hur mycket koldioxid rör det sig om? Nettominskningen motsvarar nästan hela Sveriges utsläpp från förbränning av fossila energikällor, såsom kol, olja och naturgas. Vid all förbränning bildas koldioxid, som bidrar till växthuseffekten.

Den stora klimatnyttan skapar vi när vi gör förnybara produkter som trä till byggnader och möbler samt papper till böcker och förpackningar som ersätter fossila produkter. Resterna från tillverkningen tas också tillvara och blir till förnybar energi som ersätter olja. Samtidigt som skogen växer mer än vi avverkar. Då undviks utsläpp.

”Viktigt hur vi brukar skogen”

Men för att få den här klimatvinsten måste skogen få brukas.

– Det måste finnas acceptans kring att vi brukar skogsmark på samma sätt som vi brukar jordbruksmark. Men det är viktig hur vi brukar den, inte minst för den biologiska mångfalden. Det brukande som sker ska ta hänsyn till natur, växter och djur likaväl som friluftsliv och kulturlämningar, säger Linda Eriksson.

Natural landscape, Terrestrial plant, Tree, Wood, Trunk

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN