Den som någon gång färdats genom Sverige har med stor sannolikhet lagt märke till hur mycket skog som svischar förbi. Men visste du att det är mer träd i skogen i dag än vad den var för 100 år sedan?

– I dag består ungefär 70 procent av landets yta av skogsmark. Men vad många kanske inte vet är att det är mer träd i skogen idag än vad det var för 100 år sedan. Det här beror på att vi i dag är mycket duktigare på återplantering och skogsskötsel jämfört med förr i tiden, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna.

För varje avverkat träd planteras nya

Man brukar ju säga att skogen är Sveriges gröna guld och vi har länge legat i framkant i världen när det kommer till hållbart skogsbruk. Tack vare en väl genomtänkt skogsvårdslagstiftning som funnits sedan 1903, och därefter genomgått ett antal revideringar, regleras hur skog och skogsmark ska skötas med hänsyn till en långsiktig, uthållig virkesproduktion. Skogsägare ska också enligt lagen ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.

– I Sverige har vi en lång tradition av att bruka skogen vilket har lett till ett hållbart och effektivt skogsbruk. De plantor vi sätter och vårdar idag gör vi för framtida generationer då skogens livslängd är så lång. I norr behöver skogen 90 – 100 år på sig att växa till sig, medan det räcker med 60–70 år i söder. Man får inte hugga ner en skog utan att ersätta den med nya träd och därför planteras alltid minst två nya för varje slutavverkat träd. Träd kommer dessutom dit av sig själva via frön också. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag, säger Gunnar Lindén.

Den unika skogen

Har du någonsin funderat över hur lång tid det tar för träden att växa på höjden? I den här artikeln får du svar.

Skogen håller inte på att ta slut

Trots att vi ofta ser skog när vi färdas genom Sverige så är en vanlig missuppfattning att skogen håller på att ta slut. Det kan bero på att man sett ”sin” svampskog bli avverkad eller att man stött på ett hygge under sin skogspromenad. Men skogen håller inte på att försvinna och de hyggen du ser kanske ser ut som en död plats men faktum är att de spirar av liv. Viktiga insekter, humlor och fjärilar har nämligen visat sig öka i antal tack vare hyggen.

– När vi avverkar skog påverkas den lokala naturen ganska kraftigt i det korta perspektivet. Vissa växter och djurarter gynnas medan andra missgynnas. Men man bör se till det svenska skogslandskapet som en helhet och över längre tid, träden växer ju i ungefär 100 år, och då skapar den här dynamiken en variation som är större än om det inte hade bedrivits ett aktivt skogsbruk, säger Gunnar Lindén.

Vision care, Facial expression, Forehead, Nose, Glasses, Smile, Skin, Chin, Jaw, Eyewear

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN