Sågverket AB Hilmer Andersson har funnits i värmländska Åmotsfors sedan 1920 och har spelat en viktig roll i bygden ända sedan dess. I över hundra år har det bidragit till att människor från trakten haft ett arbete att gå till. Från början var det Hilmer Andersson som ägde sågverket. I dag är det syskonen Kari, Karl och Nils Andersson som driver företaget. Sågverket sysselsätter allt som allt 100 personer och är en stor del av västra Värmlands hjärta.

För 33-åriga Kari Andersson, vars gammelfarfar en gång i tiden startade sågverket, är det viktigt att nå ut med sitt budskap.

– Det finns fördomar om att vi bara hugger ner skog utan att plantera ny. Skogsnäringen är avgörande för arbetstillfällen och för Sveriges ekonomi. Det finns ingen motsättning mellan att driva naturturism och sågverk, det finns ju så mycket skog i detta land, säger Kari Andersson.

”Många ser inte helhetsbilden”

Kari Andersson menar att den skogsdebatt som pågår inte går hand i hand med verkligheten och den kunskap som sågverken och skogsägarna besitter.

– När vi avverkar skog så planteras det hela tiden nya träd och de träd vi tar ner kan vi tillverka klimatsmarta produkter av. Men många ser inte helhetsbilden och vi blir uthängda som bovar, fast vi gör någonting bra, säger Kari Andersson.

Tar tillvara på allt spill

För Kari Andersson och hennes bröder är det viktigt att vara med i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Att ta tillvara på allt spill är lika mycket en hjärtefråga som en ekonomisk fråga.

– Det ligger i vårt intresse att göra så mycket som möjligt av den avverkade skogen. Att det tillverkas naturprodukter av vår skog har det gjorts under lång tid, långt innan klimatförändringar blev ett aktuellt begrepp. Det sitter i ryggraden att göra någonting bra av skogen, säger Kari Andersson.

– Skogsindustrin är en stor del av den gröna omställningen och vi måste börja använda fossilfria produkter i allt högre utsträckning. På så vis har vår industris relevans för Sverige som nation blivit ännu viktigare. Som sagt, vi är ingen mossig bransch. Vi är en grön näring med mycket framtidstro, avslutar Kari Andersson.

Samhällsbyggaren

När Kari Andersson studerade till civilingenjör i Göteborg insåg hon ganska snabbt hur fint familjeföretaget på orten där hemma faktiskt var. Efter studierna undrade hennes klasskamrater varför hon ville flytta hem då de betraktade branschen som någonting mossigt.

– Men skogsbranschen är allt annat än mossig. Vår industris relevans för Sverige som nation blir bara viktigare och viktigare. Vi är en grön näring med mycket framtidstro, säger Kari Andersson.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN