Om du tittar dig omkring i ditt hem så inser du snart hur viktig skogen är i ditt vardagliga liv. Allt från parkettgolvet till möbler och köksinredning. Men också hygienprodukter. Med andra ord: Vad vore vår tillvaro utan trädprodukter från skogen? Och vad ska vi ersätta framtidens produkter med, nu när vi måste gå mot en mer fossilfri värld för att klara de globala klimatmålen?

– I dag byggs höghus av trä, något som var i princip otänkbart tidigare. Den svenska skogen har alltid varit en central del i vårt samhällsbygge, och idag behövs kraften från skogen mer än någonsin, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

I århundraden har människan brukat skogen. Tack vare skogen har vi kunnat bygga fina villor och värma våra hem med ved. Vi har kunnat gå på vackra parkettgolv och bygga robusta kök. Men skogen ger oss inte bara hus, golv och kök. Den ger oss också nya möjligheter att nå de globala klimatmålen genom att ersätta allt fler fossila bränslen och material med produkter från skogen.

Gröna alternativ till batterier och flaskor

Forskningen kring hur vi kan använda trä som råvara på nya och innovativa sätt pågår med oförminskad styrka, och visar att det går att göra i stort sett samma saker av skog som av olja. En del av forskningen handlar om att ta fram gröna alternativ till bensin och diesel, medan andra handlar om att utveckla fossilfria material till matförpackningar, batterier, flaskor, plåster och fyllnadsmaterial till konstgräsplaner. Ja, listan kan göras lång.

Samhällsbyggaren

Klimatet kan inte vänta. Vi behöver byta ut olja och plast mot hållbara alternativ i än högre takt. Och tack vare forskning och innovation kan skogen hjälpa oss i omställningen. För om vi inte använder material från skogen – vad är alternativet?

Binder 165 miljoner ton koldioxid

Skogen är med andra ord en enorm tillgång som erbjuder många möjligheter. Ungefär 70 procent av Sveriges yta är täckt av skogsmark och genom att vårda skogen på ett ansvarsfullt sätt ser vi till att den fortsätter att leva och må bra samtidigt som den gör nytta för klimatet och samhället.

Totalt växer den svenska skogen med 120 miljoner kubikmeter varje år. Det innebär att den binder drygt 165 miljoner ton koldioxid. Nettominskningen blir då motsvarande cirka 50 miljoner ton koldioxid i atmosfären tack vare skogsbruket. Bara det motsvarar nästan hela Sveriges utsläpp från förbränning av fossila energikällor.

”Vi måste finna lösningar”

En skogsägare som tar klimatfrågan på stort allvar är Mikaela Johnsson. Tillsammans med sin make driver hon Ågårds Lantbruk utanför småländska Ljungby.

– Skogsägare och brukare ser, lär och utvecklas hela tiden och med det förbättras också sättet vi brukar våra skogar. En annan del är klimatet som fortfarande är vår tids största utmaning och vi måste finna lösningar att fasa ut oljan. Om inte skogen kan bidra i omställningen, vad ska vi då ha?

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN